X
Korostus Korostus
Författarsamtal. Ingmar Karlsson avhandlar sionismens historia och ger tänkbara framtidsscenarier för Israel och Palestina. "Bruden är vacker men har redan en man" tar sin början år 1898 när en judisk delegation besöker "Heliga landet". Intervjuare: Bengt Westerberg. Textat sid. 795