MEDIATIEDOT
X
Korostus Korostus
Landskapsarkitekten Torsten Wallin har dokumenterat förvandlingen av ett 1700-talstorps igenvuxna trädgård. "Hur en trädgård blir till" vill inspirera de som skapar från grunden, liksom de som vill förnya det befintliga. Intervjuare: Anita Kratz. Textat sid. 795