X
Korostus Korostus
Martin Forster tar upp hur man hjälper barn som inte vågar anta utmaningar. "Jag törs inte men gör det ändå" vänder sig till föräldrar samt de som arbetar med barn och ungdomar. Intervjuare: Marika Griehsel. Textat sid. 795