X
Korostus Korostus
Författarsamtal. Hedvig Hedqvist skriver om Lise Meitner och nukleär fission, en upptäckt som får omvälvande världspolitiska konsekvenser. Men "Kärlek och kärnfysik" är framför allt berättelsen om hennes relation med en annan fysiker, Eva von Bahr. Intervjuare: Ulrika Kärnborg. Textat sid. 795