X
Korostus Korostus
Efter Göran Tunströms roman "De heliga geograferna". Hans-Christian är en medelålders präst som tillsammans med en mängd originella figurer i andra världskrigets skugga beslutar sig för att bilda en geografisk förening för ökad förståelse mellan länder och folk. De stora ambitionerna strandar vid en resa till Torsby. I rollerna: Ernst-Hugo Järegård, Birgit Carlstén, Hjördis Petterson, Niels Dybeck, Ingvar Boman, Katarina Strandmark, Alf Nilsson, Fillie Lyckow, Raymond Nederström, Per Oscarsson, Ernst Günther m.fl. Även 21/4 4:3-format Textat sid. 795