F1-veneet: Abu Dhabi, Aika-ajot (10.12.)

,

korosta Korostus