F1-veneet: Sharjah, Aika-ajot (17.12.)

,

korosta Korostus