Georgia - Pohjois-Makedonia

,

12.11.2020. Selostus Tero Kainulainen.

korosta Korostus