Georgia - Suomi

,

21.2.2021. Selostus Kristian Palotie.

korosta Korostus