KHL: Sibir - Spartak

,

Selostus Tero Kainulainen. (6.9.2015)

korosta Korostus