Mestis: RoKi - TUTO Hockey

,

RoKi - TUTO Hockey (11.12.2021). Selostajana Harri Nykänen.

korosta Korostus