Nyrkkeily: Denis Liebau - Karama Nyilawila , ._._.

,

Nyrkkeily. Selostus: Markku Pirinen

korosta Korostus