SHL: HV71 - Örebro

,

HV71 - Örebro. HV71 - Örebro ( 12.12.2020 ). Selostajana Jani Alkio.

korosta Korostus