Spirit of Yachting: Sydney Hobart Yacht Race

,

Spirit of Yachting. Sydney Hobart Yacht Race 2014.

korosta Korostus