Sveitsin ympäriajo: 2. päivä

,

2. etappi: Cham-Cham. 81. kertaa ajettava 9-päiväinen Sveitsin ympäriajo ajetaan 10.-18.6.

korosta Korostus