X
Korostus Korostus
Janken Myrdal har bland annat använt ordspråk, träarkeologi och bildkonst för att kartlägga förändringar i historien. "Boskapsskötseln under medeltiden" tar upp vardagen och de breda folklagrens liv. Intervjuare: Gunnar Wetterberg. Textat sid. 795