UEFA Champions League: Lokomotiv Moskova - Bayern München

,

Lokomotiv Moskova - Bayern München. Lokomotiv Moskova - Bayern München ( 27.10.2020 ). Selostajana Kim Kallström.

korosta Korostus