Kansallismaisemat: Merenkurkun saaristo

,

Jääkauden jäljiltä olevat peräkkäiset päätemoreenivyöhykkeet antavat Merenkurkun maisemalle luonteenomaisen juovaisuuden. Saaristo on syntynyt maankohoamisen seurauksena.

korosta Korostus