SVT: Avsked vid dödsbädden

,

Hälsa och medicin. Idag kan vi leva länge på intensivvårdsavdelningar tack vare omfattande medicinska insatser. Men det förlängda livet kan komma med ett högt pris. Och vem ska avgöra vad som är en rimlig livskvalitet?

korosta Korostus