SVT: Den mobila revolutionen

,

Mobiltelefonen kopplar upp Kenya. Många Kenyaner lever i extrem fattigdom och saknar tillgång till rent vatten och toalett. Men i stort sett alla har en mobiltelefon. Tack vare en innovativ lösning har Kenyaner kunnat göra mobila bankärenden långt före oss i västvärlden. Del 2 av 3. UR.

korosta Korostus