SVT: Dom över död man

,

Från 1933 till 1945 var Torgny Segerstedt chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han utmanade Tredje rikets ledare med sina kontroversiella artiklar och tog avstånd från nazismen. Artiklarna lästes upp i engelsk radio och i Norge betraktades han som en hjälte. Men den svenske kungen och regeringen fruktade konsekvenserna. Sverige skulle hållas neutralt. Segerstedts privatliv var tumultartat, han hade en tid förhållanden med tre kvinnor. Till sist måste han ta konsekvenserna av sina handlingar, både politiskt och privat. Regi: Jan Troell. I rollerna: Jesper Christensen, Pernilla August, Ulla Skoog, Björn Granath, Peter Andersson, m.fl. Filmen presenteras av Fredrik Sahlin.

korosta Korostus

Edelliset lähetykset

SVT: Dom över död man

Från 1933 till 1945 var Torgny Segerstedt chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han utmanade Tredje rikets ledare med sina kontroversiella artiklar och tog avstånd från nazismen. Artiklarna lästes upp i engelsk radio och i Norge betraktades han som en hjälte. Men den svenske kungen och regeringen fruktade konsekvenserna. Sverige skulle hållas neutralt. Segerstedts privatliv var tumultartat, han hade en tid förhållanden med tre kvinnor. Till sist måste han ta konsekvenserna av sina handlingar, både politiskt och privat. Regi: Jan Troell. I rollerna: Jesper Christensen, Pernilla August, Ulla Skoog, Björn Granath, Peter Andersson, m.fl. Filmen presenteras av Fredrik Sahlin.

SVT: Dom över död man

Från 1933 till 1945 var Torgny Segerstedt chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han utmanade Tredje rikets ledare med sina kontroversiella artiklar och tog avstånd från nazismen. Artiklarna lästes upp i engelsk radio och i Norge betraktades han som en hjälte. Men den svenska kungen och regeringen fruktade konsekvenserna. Sverige skulle hållas neutralt. Segerstedts privatliv var tumultartat, han hade en tid förhållanden med tre kvinnor. Till sist måste han ta konsekvenserna av sina handlingar, både politiskt och privat. Regi: Jan Troell. I rollerna: Jesper Christensen, Pernilla August, Ulla Skoog, Björn Granath, Peter Andersson, m.fl. Filmen presenteras av Fredrik Sahlin.