SVT: En bok, en författare: Lena Granqvist

,

Författarsamtal. "Livslön" av bland andra Lena Granqvist är tänkt som en vägledare för alla som vill veta mer om detta begrepp. Många ställs ständigt inför valsituationer som påverkar livets samlade inkomst. Intervjuare: Ulrika Kärnborg. Även kl 17.00 CETTextat sid. 795

korosta Korostus