SVT: En bok, en författare: Stefan Brink

,

Författarsamtal. "Vikingarnas slavar" av Stefan Brink visar att det nordiska slaveriet, träldomen, är en svårfångad företeelse. Man kunde vara både socialt ansedd och ofri på en och samma gång. Intervjuare: Birger Schlaug.

korosta Korostus