SVT: Fans: Rehearsals

,

Rehearsals gör erfarenheter av lyssnande i kollektiva rum. Genom olika försök undersöks vad det innebär att lyssna. Vad krävs för att lyssna? Hur lyssnar en till exempel till sådant en inte själv varit med om? Vem är det som lyssnar och vem är det som hörs?

korosta Korostus