SVT: Forska för livet

,

Hur tidigt kan små barn förstå samband och känna empati? Hur mycket betyder arv och miljö för vilka vi blir? Hur uppstår konflikter och hur kan de lösas? Svenska forskare tar sig an de stora frågorna och bidrar med svar.

korosta Korostus