SVT: Gregoriansk sång i Stavanger

,

Norskt program från 2010. Kören "Schola Solensis" i Stavanger specialiserar sig på gregorianska sånger från 1100- och 1200-talet. Bland körens medlemmar finns en handskriftsforskare och en medeltidsarkeolog. I Stavangers stadsarkiv har de funnit värdefullt material - noter med latinsk text på 800 år gamla pergamentbitar. Från 2011

korosta Korostus