SVT: Hör mina ord som står raka, hårda

,

Poeten Håkan Petterson har en cp-skada sedan födseln och kan inte prata, gå eller äta själv. Men för Håkan kommer poesin först. Rörelsehinder, vardagsliv och allt annat kommer efter. Men han lever ett hårt liv, dricker mycket och ställer ofta till bråk. Får man leva precis som man vill eller kräver vi att funktionsnedsatta ska leva upp till vissa krav? Håkan har en grav funktionsnedsättning men är varken gullig eller moraliskt korrekt. Regi: Gunnar Hall Jensen.

korosta Korostus