SVT: I väntan på ett liv

,

Eldsjälen Leif Stenberg har startat teatergruppen Tro, hopp och kärlek tillsammans med några män som av olika skäl halkat ur samhällets normalitetsnorm. Pjäsen de skapar är formad direkt ur männens livsberättelser. Vi möter bland andra Tysta Tore, Christoffer och Olle som i sina ensamma liv berättar om drömmar och längtan. En film av Håkan Pieniowski och Leif Stenberg.

korosta Korostus