SVT: Konstverk berättar: Intryck

,

Om hur impressionisterna fångade ögonblickets intryck kåserar Bengt Lagerkvist. Renoir: La Grenouillère. Textat sid. 7954:3-format

korosta Korostus