SVT: Matiné: Hjältar i gult och blått

,

Svensk långfilm från 1940. Thor, som har en skräddarverkstad, blir i egenskap av löjtnant i reserven inkallad hösten 1939. Den tidigare smärte skräddaren är nu tjockare och äldre och föreslår en av sina anställda, Loffe, rycka in i hans ställe. I gengäld skall Loffe få bli delägare i skrädderifirman. Loffe accepterar, men en dag får också Loffe en inkallelseorder och Thor blir tvungen dra på sig uniformen, nu i Loffes namn. Givetvis hamnar de på samma kompani och skräddaren blir underställd Loffes befäl. Regi: Schamyl Bauman. I rollerna: Thor Modéen, Elof Ahrle, Tollie Zellman, Barbro Kollberg, Emy Hagman m.fl. Textat sid. 7954:3-format

korosta Korostus