SVT: Naturens underverk: Sahara och ökendimma

,

Kortprogram. Kamelen orkar vandra de många milen mellan öknens fåtaliga vattenhål. Hur kan något växa här när det bara regnar vart tionde år? Från 13/2 i K

korosta Korostus