SVT: På de sju haven: Hamnar

,

I takt med att skeppen blir större expanderar också hamnarna och begreppet "hamnstad" uppstår. Vi ser hur den moderna varianten växer fram genom århundraden, för att idag vara anpassad till rorofartyg. Del 4 av 6.

korosta Korostus