SVT: Pluggkoden

,

Strategier för läsning. Programmet fokuserar på läsning av faktatexter och ger konkreta tips och strategier du kan använda INNAN du läser, UNDER din läsning och EFTER du läst. Martin och Noah i klass 9 delar med sig av sin klass lässtrategier. Del 2 av 4. Från UR. Även 21/3 Textat sid. 199

korosta Korostus