SVT: Renar på konstgräs

,

Gamla fotbollsplaner får nytt liv när de återanvänds i rendriften, då man ska märka kalvar och ta ut djur till slakt.

korosta Korostus