SVT: Trähusstaden Levanger

,

Den välbevarade trähusbebyggelsen i Levanger är unik i sitt slag. Trästaden utgör på så vis ett omistligt minnesmärke över hur en norsk småstad såg ut mot slutet av 1800-talet.

korosta Korostus