SVT: Två konstnärer, en duk

,

Konstnärerna Eva Malmstrøm och Hanne Bringagerløs i Fredrikstad genomför ett gemensamt konstprojekt, där de båda målar - på samma duk.

korosta Korostus