Oppimisen aatehistoria

,

7/7. Kun yhteiskunta muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, vaaditaan oppilailta ja myös opettajilta yhä enemmän. Lontoon yliopiston emeritusprofessori Dylan Wiliam haluaa kehittää aktiivista luokkahuonekulttuuria. HD

korosta Korostus

Edelliset lähetykset

Oppimisen aatehistoria

Sarja alkaa, 1/7. Mitä on osaaminen? Mielipiteet tarpeellisesta osaamisesta ovat vaihdelleet ajan myötä. Olemme siirtyneet Platonin absoluuttisesta tiedon määritelmästä postmoderniin relativistiseen tietokäsitykseen. HD

Oppimisen aatehistoria

Sarja alkaa, 1/7. Mitä on osaaminen? Mielipiteet tarpeellisesta osaamisesta ovat vaihdelleet ajan myötä. Olemme siirtyneet Platonin absoluuttisesta tiedon määritelmästä postmoderniin relativistiseen tietokäsitykseen. HD

Oppimisen aatehistoria

2/7. Mitä on sivistys? 1800-luvun alussa myös tutkimuksella oli paikkansa opetuksessa, jotta ihmiset olisivat paremmin valmistautuneita tulevaisuuteen. Mikä asema nykyisellä sivistyskäsityksellä on opetuksessa? HD

Oppimisen aatehistoria

2/7. Mitä on sivistys? 1800-luvun alussa myös tutkimuksella oli paikkansa opetuksessa, jotta ihmiset olisivat paremmin valmistautuneita tulevaisuuteen. Mikä asema nykyisellä sivistyskäsityksellä on opetuksessa? HD

Oppimisen aatehistoria

3/7. Mitä on etiikka? Viisaus, järki, seuraamus ja vastuu ovat moraalifilosofisen keskustelun kulmakiviä. Mistä eettisestä kannasta muodostuu lopulta normi? Voiko eettisiä koodeja opettaa? HD

Oppimisen aatehistoria

3/7. Mitä on etiikka? Viisaus, järki, seuraamus ja vastuu ovat moraalifilosofisen keskustelun kulmakiviä. Mistä eettisestä kannasta muodostuu lopulta normi? Voiko eettisiä koodeja opettaa? HD

Oppimisen aatehistoria

4/7. Mikä on koulun rooli yhteiskunnassa? Ennen koulu tuotti kuuliaisia työntekijöitä, mutta nykyään halutaan luovia yrittäjiä. Koulu on aina ollut ideologisten vastakkainasettelujen ja läpikotaisten muutosten areena. HD

Oppimisen aatehistoria

4/7. Mikä on koulun rooli yhteiskunnassa? Ennen koulu tuotti kuuliaisia työntekijöitä, mutta nykyään halutaan luovia yrittäjiä. Koulu on aina ollut ideologisten vastakkainasettelujen ja läpikotaisten muutosten areena. HD

Oppimisen aatehistoria

5/7. Mikä on todistus? On vaikeaa kuvitella koulutusjärjestelmää ilman todistuksia, mutta silti todistusten tarpeellisuudesta keskustellaan jatkuvasti. Mitä meidän pitäisi ajatella arviointien ja todistusten suhteesta? HD

Oppimisen aatehistoria

5/7. Mikä on todistus? On vaikeaa kuvitella koulutusjärjestelmää ilman todistuksia, mutta silti todistusten tarpeellisuudesta keskustellaan jatkuvasti. Mitä meidän pitäisi ajatella arviointien ja todistusten suhteesta? HD