SVT: Dokument inifrån: Vem kan hjälpa mitt barn?

,

Det är lätt att förstå familjens förtvivlan när 4-åringen säger att hon inte älskar sig själv. Eller när 12-åringen vill ta sitt liv. Men när föräldrarna sökte hjälp hos landstingets barn- och ungdomspsykiatri kände de sig bara utpekade som dåliga mammor och pappor.

korosta Korostus