SVT: Gissa vad

,

Animation i lera. 4:3-format

korosta Korostus