SVT: Lärandets idéhistoria

,

Zygmunt Bauman om kunskap, bildning och ansvar. Zygmunt Bauman är en av 1900-talets mest inflytelserika sociologer. Följ med i samtalet om utbildningsfrågor och bildning, via shopping och konsumism till moraliskt ansvar. UR.

korosta Korostus

Edelliset lähetykset

SVT: Lärandets idéhistoria

Zygmunt Bauman om kunskap, bildning och ansvar. Zygmunt Bauman är en av 1900-talets mest inflytelserika sociologer. Följ med i samtalet om utbildningsfrågor och bildning, via shopping och konsumism till moraliskt ansvar. UR.

SVT: Lärandets idéhistoria

Vad är betyg? Utbildningssystem utan betyg är ett ämne som ständigt är uppe till debatt. Hur ser vi på sambandet mellan betyg och bedömning? Bland de medverkande: filosofen Sharon Rider och pedagogerna Christian Lundahl och Dylan Wiliam. UR.

SVT: Lärandets idéhistoria

Vad är skolans roll i samhället? 1800-talets skola skulle leverera lydiga arbetare - idag vill man se kreativa entreprenörer istället. Följ skolans utveckling från 1842 och framåt som arena för politikers förändringar. Bland de medverkande: idéhistorikern Sven-Eric Liedman och utbildningssociologen Donald Broady. UR.

SVT: Lärandets idéhistoria

Vad är skolans roll i samhället? 1800-talets skola skulle leverera lydiga arbetare - idag vill man se kreativa entreprenörer istället. Följ skolans utveckling från 1842 och framåt som arena för politikers förändringar. Bland de medverkande: idéhistorikern Sven-Eric Liedman och utbildningssociologen Donald Broady. UR.

SVT: Lärandets idéhistoria

Vad är bildning? I början av 1800-talet ges forskningen plats i undervisningen, för att förbereda människorna för framtiden. Hur viktigt är det moderna bildningsbegreppet idag? Bland de medverkande: idéhistorikern Sven-Eric Liedman och sociologen Zygmunt Bauman. UR.

SVT: Lärandets idéhistoria

Vad är kunskap? Åsikterna om vad som är nödvändigt kunnande har förändrats under seklerna. Vi har gått från Platons absoluta kunskapsbegrepp till den postmoderna, relativistiska kunskapssynen. Bland de medverkande: idéhistorikern Sven-Eric Liedman och sociologen Zygmunt Bauman. UR.