SVT: Lärlabbet

,

Lärandet. Vad har nyanlända elever för kunskap med sig, och hur tar vi till vara på den när vi inte talar samma språk? Lärare Åsa Sebelius låter sina elever utveckla sitt språk genom genrepedagogik. UR.

korosta Korostus

Edelliset lähetykset

SVT: Lärlabbet

Lärandet. Vad har nyanlända elever för kunskap med sig, och hur tar vi till vara på den när vi inte talar samma språk? Lärare Åsa Sebelius låter sina elever utveckla sitt språk genom genrepedagogik. UR.

SVT: Lärlabbet

Inkludering. Hur jobbar man för att nyanlända elever ska känna sig trygga med att komma in i de svenska klassrummen? Lärare Suzanne Gynnhammar berättar om ett lyckat projekt, i Navets språkklass i Örebro. UR.

SVT: Lärlabbet

Camilla Askebäck Diaz som jobbar som Ma och No - lärare visar hur hon arbetar med att bedöma elever i datorspel och digitala verktyg. UR.

SVT: Lärlabbet

Teknikstöd i form av datorer, Ipads och mobiler används i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpdagog Ulrika Johnsson, Vallaskolan. UR.

SVT: Lärlabbet

Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola. Del 4 av 17. UR.

SVT: Lärlabbet

Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola. Del 4 av 17. UR.