SVT: Min syster och jag

,

Sickan Carlsson som ung slottsfröken lägger an på den tjusige arkitekten som anställts för att renovera slottet. Han tycker hon är fladdrigt modern, men hon uppfinner en romantiskt ljuv syster, vilken mera tilltalar honom.Regi: Schamyl Bauman. I rollerna: Sickan Carlsson, Gunnar Björnstrand, Elof Ahrle, Nils Ericson, Olof Winnerstrand m.fl.

korosta Korostus