SVT: Tranströmer för vänster hand

,

Vi minns vår svenske nobelpristagare Tomas Tranströmer i en konstfilm där pianisten och tonsättaren Daniel Stagno framför sina tre vänsterhandsstycken Hemligheter på vägen, Spår och Kyrie. Styckena är baserade på dikterna med samma namn av Tomas Tranströmer och skrevs ursprungligen till diktaren själv som mot slutet av sitt liv spelade just med vänster hand. Tomas Tranströmer läser själv dikterna i filmen.

korosta Korostus