Jumppahetki: Kehonhuolto ja venyttely

,

Torstaisin Jumppahetkessä kehonhuoltoa ja venyttelyä. (U) HD

korosta Korostus