SVT: Have a nice day

,

Tänk om jag glömde spisplattan på? Många av oss kan känna oron när vi skyndar hemifrån, men - vi kommer iväg. För K blir detta en morgon då tanken på eld tar över. Strategierna för att hindra en brand blir alltmer absurda. När hon äntligen tror sig säker tar elden en ny väg... I regi av Åsa Johannisson. I rollerna: Lena Mossegård och Alejandro Bonnet.

korosta Korostus