SVT: Veckans föreställning: Björn J:son Lindh - minneskonsert

,

Vi minns den alltför tidigt bortgångne musikanten Björn J:son Lindh i en konsert från Berwaldhallen i Stockholm. Vi får njuta av en lång rad av artister ur Sveriges musikelit - bland andra Edda Magnason, Nina Ramsby, Tomas Andersson Wij, Janne Schaffer och Staffan Scheja. Från teaterns och filmens värld medverkar Michael Nyqvist. Även 15/2 Textat sid. 199

korosta Korostus